Ang Sitwasyong Ekonomiko ng FCSL

Sa ngalan ng pagiging “transparent” sa isa’t-isa, ibinabahagi ng Pamunuan ang pinakabagong ulat ukol sa pananalapi na ipinagkatiwala ng Sambayanan.

Income

Ang sitwasyon ng pagpasok ng pananalapi sa FCSL ay pinalala ng sitwasyong COVID. Natural na dahil nabawasan ang bilang ng mga aktwal na nagsisimba, mababawasan ang mga pumapasok na Pamisa at Love Offering. Hindi nagkaraoon ng kahit na anong peregrinasyon ang Pamayanan ng halos dalawang taon na. Dahil dito nawala ang malaking tulong na ibinibigay ng buwanang pagpunta sa Caravaggio upang iangat ang sitwasyong ekonomiko ng Pamayanan.

Expense

Salamat sa Diyos at ang tanging major expense natin sa first and second quarters ng taong ito ay ang ating pagtulong sa mga kapatid natin sa Visayas (Spag-Asa ni Fr. Jude) na sinalanta ng bagyo noong nakaraang panahon ng Pasko at ang suporta sa mga iskolars sa Don Carlos, Bukidnon (Canossian Sisters).

PY 2021-2022
1st Quarter Report

PY 2021-2022
2nd Quarter Report

PY 2021-2022
3rd Quarter Report

PY 2021-2022
4th Quarter Report

PY 2022-2023
1st Quarter Report

Ang Quarterly Report ay inihanda ng ating Ingat Yaman, Ms. Bernadette Ramirez, at siniyasat ng ating Auditor, Ms Claudia Reyes.